תנאי שימוש / מדיניות פרטיות - סמארטראק

תנאי שימוש
תנאי שימוש / מדיניות ביטולים / מדיניות פרטיות
על ידי השימוש באתר ובשירותים הנך מביע את הסכמתך לתנאי השימוש. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, הנך מתבקש שלא לעשות שימוש באתר.

המוצר הינו מוצר דיגיטלי המספק ידע מקצועי ולכן אין חלה עליו מגבלות גיל.

הנהלת החברה / האתר שומרת על זכותה לשנות בכל עת את תנאי השימוש ועפ”י שיקול דעתה בלבד. המשך השימוש באתר לאחר שינויו של הסכם שירותי המכירה ייראה כהסכמה מלאה שלך לשינוי האמור; בהתאם לכך, מומלץ לעיין בתנאי השימוש בכל כניסה מחודשת לאתר.

רכישת קורסים או תוכניות אימון מחברת סמארטראק,  מצריכה רישום לאתר. ובעת הקנייה המשתמש יספק את שמו האמיתי, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, פרטי אמצעי תשלום וכל מידע אחר אשר יתבקש מהמשתמש תוך כדי קניית זכות לכרטיס לקורס. כמו כן, בעת הרישום על המשתמש לאשר כי הפרטים אותם מסר הם נכונים, מלאים ומדויקים, וכי הוא האדם אשר אליו מתייחסים פרטי הרישום. בנוסף, המשתמש מתחייב בזאת לעדכן כל שינוי בפרטיו האישיים.

יובהר כי בכפוף למגבלות המפורטות בתנאי השימוש, האתר פתוח לשימוש כלל המשתמשים והנהלת האתר אינה מבצעת כל סינון או בדיקה של המשתמשים באתר על מנת לקבוע אם יש ביכולתם לעמוד בהתחייבויותיהם בגין השימוש בשירותים באתר.

בעת ביצוע הזמנת הקורס, המשתמש יספק את פרטי אמצעי התשלום, בעלי אמצעי התשלום ואת אמצעי הקשר עם בעלי אמצעי התשלום כפי שיתבקש ממנו בעת הזמנת הכרטיסים (להלן: “פרטי התשלום”).
המוצרים באתר הינם דיגיטליים ומסופקים ללקוח בעת הרכישה, ונשלחים לכתובת המייל שהלקוח סיפק לנו. 

התשלום יוכל להתבצע באמצעות כרטיסי אשראי מכל סוגי האשראי המוכרים כגון: ויזה, ישראכרט, מאסטרכרד, דיינרס ואמריקן אקספרס, וכן באמצעות אמצעי תשלום אחרים. התשלום בגין רכישת הכרטיסים ייגבה רק לאחר קבלת אישור רכישה. מתן פרטי התשלום על ידי הרוכש פירושה כי הרוכש הוא בעל אמצעי התשלום או כי ניתן לרוכש אישור על ידי בעלי אמצעי התשלום לעשות בו שימוש לצורך רכישת הכרטיסים. תשלום על ידי כל רוכש כפוף לבדיקה של פרטי אמצעי התשלום ואישור של הזמנת הכרטיסים על ידי חברות האשראי, הבנק או גורם דומה רלוונטי.

יובהר כי רכישת הקורס או מוצרים אחרים מסמארטראק, כפופה לאישור ההזמנה ופרטי אמצעי התשלום על ידי חברת האשראי או, אם מדובר באמצעי תשלום אחר, על ידי גורם דומה רלוונטי.

על מנת להבטיח כי מכירת ורכישת כניסה לקורס באתר תהיה בטוחה ומאובטחת, הנהלת האתר עושה שימוש בטכנולוגיית SSL, ובתקן האבטחה הגבוה PCI-DSS1 המאפשרת העברה בטוחה של מידע ברשת האינטרנט.

מדיניות ביטולים והחזרים

לצורך ביטול עסקה על הרוכש לפנות להנהלת החברה / האתר, ביטול כרטיסים שנרכשו לאירוע וקבלת החזר כספי בעבור כרטיס מבוטל תתאפשר אך בהתאם למדיניות הביטולים בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע”א-2010, לפיהן ניתן לבטל הזמנה על 14 ימים ממועד ביצועה, אך לא ניתן לבטל הזמנה 7 ימים לפני מועד האירוע או לפי התנאים המסוכמים בעלום הרכישה האינטרני. בכל מקרה של ביטול ייגבו דמי ביטול בסך 10%. בכפוף לאמור לעיל, במקרה בו מאושר ביטול על ידי יוצר האתר/קורס/מוצר, גובה הזיכוי ייקבע על ידי המוציא לפעול של הקורס  והוא רשאי לקבוע דמי ביטול כחוק.

יובהר כי ככל ואושר ביטול עסקה לרוכש, יבוצע ההחזר בפועל בתוך עד 30 יום ממועד מתן האישור לביטול הרכישה על ידי המוציא לפועל של הקורס ו\או הנהלת האתר. בכל מקרה בו יחולו עלויות בגין ביצוע הביטול ו/או הזיכוי, יחולו הן על הרוכש ויקוזזו מהסכום המוחזר.

בעת ביצוע ביטול והחזר, במידה ונדרש טיפול הנהלת האתר בביטול אשר לא ניתן לבצע בצורה מקוונת, למשל במקרה של כרטיס חיוב מיידי, כרטיס שפג תוקפו וכיוצ”ב ייגבה מהרוכש סכום חד פעמי בסך 50 ש”ח בגין ביצוע הזיכוי. הסכום הנ”ל יקוזז מגובה ההחזר.

הנהלת האתר תפעל בכל מקרה של ביטול או דחיית אירוע, לביצוע החזר כספי לרוכשים בסך סכום העסקה.

פרטיות

הפרטים האישיים שמסרת ותמסור בעת ההזמנה, כמו גם פרטי הרכישות שתבצע, יישמרו במאגר המידע של האתר. בעל האתר לא יעביר את פרטיך האישיים לשום גורם צד שלישי.

בעל האתר מקדיש משאבים אדירים ונוקט אמצעים חמורים למניעת חדירה לאתר ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות הגולשים. עם זאת, לא ניתן לשלול שיבושים באופן מוחלט. על כן, הינך מצהיר בזאת כי לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד בעלת האתר ו/או מי מטעמה עקב פגיעות, תקלות ו/או שיבושים כאמור. קניין רוחני.

הנהלת האתר הינה הבעלים או בעל רישיון שימוש בכל זכויות יוצרים, זכויות בסימני המסחר, זכויות בעיצובים, וכן בכל זכויות קניין הרוחני אחר, בין אם רשומות ובין אם אינן רשומות, הגלומות באתר, בשירותים או בתוכן האתר, לרבות דימויים גרפיים, תצלומים, דמויות, מוזיקה, קולות, צלילים או טקסט באתר (“התוכן”). זכויות קניין רוחני כאמור בתוכן, בשירותים ובאתר מוגנות על ידי הוראות הדין הרלוונטי. אין בשימוש אשר נעשה באתר, בשירותים או בתוכן כדי להקנות למשתמש איזה מזכויות הקניין הרוחני כאמור, באתר, בשירותים ובתוכן.

אין להעתיק, לשכפל, להפיץ או להשתמש בכל דרך אחרת בתוכן המופיע באתר, אלא אם מדובר בתוכן אשר הועלה על ידי המשתמש עצמו. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, משתמש יכול להוריד קטעים מדפי האינטרנט שבאתר כאשר ניתן לו אישור לכך באתר או כאשר הוא נדרש לכך לצורך השימוש באתר וכן לעשות עותק אחד מהתוכן לצורך שימושו האישי.

האמור בתנאים אלו מתייחס לשני המינים והשימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד.
סמארטראק.